PROMOCJA!

Darmowa dostawa w okresie wakacyjnym!

Producenci
Regulamin

Sklep internetowy www.sklep.nowanadzieja.com.pl prowadzony jest przez Fundację Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z siedzibą 62-800 Kalisz, przy ul. Nowy Świat 13 wpisaną do rejestru sądowego fundacji i stowarzyszeń oraz prowadzących pod nr KRS: 0000321541, będącą zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem NIP 6182096373.

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy www.sklep.nowanadzieja.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci INTERNET.
 2. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez sklep www.sklep.nowanadzieja.com.pl zawierają podatek VAT (ceny brutto)i wyrażone są w PLN. Ceny te są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep www.sklep.nowanadzieja.com.pl dostarcza towar na terenie Polski, na koszt kupującego lub sprzedającego na podstawie odrębnych ustaleń, przy czym wydanie towaru następuje z chwilą jego nadania przewoźnikowi.
 4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.nowanadzieja.com.pl, po wypełnieniu stosownych formularzy.
 5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zamknięcia zamówienia przez klienta na stronie internetowej www.sklep.nowanadzieja.com.pl - przelew bankowy (wysyłka Poczta Polska lub kurier GLS).
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o aktulnym stanie zamówienia w celu podjęcia przez niego decyzji o dotyczacej realizacji zamówienia.
 7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub rachunku (produkty handlowe) lub do momentu rozpoczęcia procedury związanej ze zmianą stanu półproduktu (produkty usługowe). Do tego momentu klient może również wycofać złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem lub faksem.
 8. W przypadku towaru zamawianego przez jednostki prawne jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wymagane jest zaznaczenie w opcjach chęć otrzymania faktury wypełniając odpowiednie pola niezbędne do wystawienie faktury. UWAGA! Fundacja "Nowa Nadzieja" nie jest płatnikiem podatku VAT. W innym przypadku jest wystawiany paragon fiskalny.
 9. Sklep www.sklep.nowanadzieja.com.pl zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów będących w ofercie, dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty,odwoływania promocji, a także prowadzenia ich do wyczerpania zapasów.
 10. Sposób dostawy jest deklarowany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.
 11. Koszty transportu wyszczególnione będą jako osobna pozycja na fakturze lub paragonie.
 12. W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, zamówienie będzie zrealizowane całościowo (o ile Klient nie postanowi inaczej) i zostanie przesłane do Klienta po skompletowaniu całego zamówienia, co oznacza przyjęcia czasu realizacji z pozycji o najdłuższym czasie jego realizacji.
 13. Klient ma do wyboru następujące FORMY PŁATNOŚCI: PRZEDPŁATA - wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym pełnej kwoty.
 14. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. Ust. z 2000 Nr 2 poz. 271) Klienci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mają prawo odstąpić od umowy kupna bez podania żadnej przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od dokonania zakupu. Zwracany produkt musi być dostarczony do naszego magazynu na Państwa koszt w stanie niewskazującym na używanie - produkt musi znajdować się w nienaruszonym opakowaniu firmowym. Na przesyłce winien znajdować się numer ZRMA nadany przez obsługę sklepu www.pucharki.pl - w tym celu należy przed wysłaniem towaru zgłosić chęć zwrotu towaru pod adresem e-mail sklep@nowanadzieja.com.pl. Do przesyłki należy dołączyć krótką następujące informacje: sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, kopie dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego celu dokonania przelewu bankowego tytułem korekty ilościowej f-ry . Po odesłaniu sprawnego sprzętu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez obsługę sklepu www.sklep.nowanadzieja.com.pl Fundacja "Nowa Nadzieja" dokona przelewu za zwrócony towar w ciągu najpóźniej 14 dni na wskazane konto. Wysokość kwoty będzie pomniejszona o koszt transportu do klienta, jeżeli został on pokryty przez Fundację Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja". Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego sprzętu. Fundacja "Nowa Nadzieja" nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, odzyskuje jedynie zapłacone przewoźnikowi pieniądze. Aby otrzymać pieniądze za zwrócony towar należy odesłać podpisaną wraz z datą otrzymania f-rę korygującą wystawioną do pierwotnego dokumentu sprzedaży. Dokument ten jest podstawą dokonania przelewu bankowego na wskazane przez beneficjenta konto bankowe. Towar odesłany za pobraniem nie będzie przyjęty. UWAGA: Powyższe zasady nie dotyczą produktów przetworzonych w procesie produkcji tj.  np. produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia.
 15. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy www.sklep.nowanadzieja.com.pl posiadają gwarancję producenta. Po ujawnieniu wad należy skontaktować się z działem reklamacji naszej firmy pod adresem sklep@nowanadzieja.com.pl opisując wadę/ usterkę zakupionego towaru. W przypadku niemożności usunięcia zdalnie przez naszych pracowników usterki, dział reklamacji prześle Państwu numer RMA. Numer ten prosimy umieścić w sposób widoczny na przesyłce wysłanej na Państwa koszt na wskazany przez nas adres. Po rozpatrzeniu reklamacji produkt będzie odesłany na nasz koszt.
 16. Stronami umowy sprzedaży jest Klient sklepu internetowego www.sklep.nowanadzieja.com.pl i Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja". Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuję w momencie wydrukowania i przekazania klientowi faktury lub paragonu.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim zgodnie z prawem polskim.
 18. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy tj. Sąd w Kaliszu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl